fbpx

Tag: 小王子

母語復振,就是需要遮大陣的人來點路燈

台灣基進一直以來,堅持用母語來論政,母語自本就是咱生活咧使用的語言,用逐家聽有的語言來討論政治,是阮堅持嘛感覺真重要的代誌。